Στοχευμένη διδασκαλία, γρήγορη
πρόοδος, θετική ατμόσφαιρα

Τα εντατικά τμήματα γλώσσας απευθύνονται σε υποψήφιους φοιτητές, φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Μαζί μας θα μάθετε, εκτός από τη σωστή γραμματική και σύνταξη, να μιλάτε ελεύθερα και φυσικά. Διευρύνετε το λεξιλόγιό σας, τελειοποιείστε την προφορά σας και βελτιώστε τις επιδόσεις σας στην κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου. Τα μαθήματα διεξάγονται εξαρχής στα Γερμανικά. Η μέθοδός μας εγγυάται άμεση πρόοδο μέχρι το επίπεδο του αποφοίτου ανώτερης εκπαίδευσης.

Προσφέρουμε τμήματα για όλα τα επίπεδα, από το αρχάριο (χωρίς καμία προηγούμενη γνώση) έως το προχωρημένο (συνολικά 5 επίπεδα από Α1 έως C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες –CEFR).

Αρχάριο επίπεδο: Α1 και Α2
Ενδιάμεσο επίπεδο: Β1 και Β2
Ανώτερο επίπεδο: C1

Προσφέρουμε τμήματα ελάχιστης διάρκειας δύο εβδομάδων και μέγιστης διάρκειας έως 10 μηνών. Συνιστάται η παρακολούθηση τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον το πρόγραμμά σας το επιτρέπει. Ειδικές προσφορές στις τιμές των μαθημάτων αλλά και της διαμονής ισχύουν για τα προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας.

 
 
Visit IIK berlinerID @ facebook!
Visit IIK berlinerID @ google+!
Institut für Internationale Kommunikation e.V.