Φροντίζουμε εμείς γι’ αυτό!

> Διαμονή
> Βοήθεια για την έκδοση VISA
> Συμφέρουσες ασφαλίσεις υγείας
> Οικονομική σίτιση
> Πλούσιο πολιτισμικό εξωσχολικό πρόγραμμα

Η κράτηση καταλύματος είναι προαιρετική.
Μπορείτε να επιλέξετε να κανονίσετε οι ίδιοι τη διαμονή σας στο Βερολίνο!

 
 


Wir setzen uns ein für Sie –
gerne auch mit Herz
 
Visit IIK berlinerID @ facebook!
Visit IIK berlinerID @ google+!
Institut für Internationale Kommunikation e.V.